Ted Saigon - Liên hệ

đào tạo nghệ thuật chất lượng quốc tế

Liên hệ

Trường Nghệ Thuật TED SAIGON

Đào tạo chất lượng quốc tế

TED SAIGON | CƠ SỞ 1

Lầu 3 - SC VivoCity, 1058 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7

Điện thoại: 0928 22 44 77 Hotline: 0928 22 44 77

TED SAIGON | CƠ SỞ 2

204 Phạm Thái Bường, Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7

Điện thoại: 028 73 00 33 66 Ext: 105 Hotline: 0845 22 44 77

TED SAIGON | CƠ SỞ 3

470A Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7

Điện thoại: 028 73 00 33 66 Ext: 106 Hotline: 0833 00 22 22