Ted Saigon - Ban điều hành

đào tạo nghệ thuật chất lượng quốc tế

Ban điều hành

Nhà âm nhạc học PGS.TS. Nguyễn thanh Hà

Nhà âm nhạc học PGS.TS. Nguyễn thanh Hà

Nhà âm nhạc học PGS.TS. Nguyễn thanh Hà

Hiệu trưởng/TGĐ TED SAIGON

“Dr. Hà” hay “Thầy Hà” là tên gọi thân quen và gắn bó mật thiết với mọi thế hệ giảng viên, học viên tại Trường nghệ thuật TED SAIGON.

Với hơn 30 năm học tập và giảng dạy tại những Nhạc viện danh giá bậc nhất Việt Nam và thế giới; là giám khảo của nhiều cuộc thi âm nhạc đẳng cấp quốc tế với các nghệ sỹ hàng đầu thế giới; từng kinh qua nhiều vị trí quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục, khoa học và văn hoá nghệ thuật của cơ quan chính phủ; kiến thức và sự trải nghiệm phong phú của Thầy đã truyền chuyển vào từng học viên, giáo viên, nhân viên và môi trường học thuật tại TED SAIGON School of the Arts trong suốt gần 10 năm qua.   

TED SAIGON School of the Arts là niềm tự hào chúng tôi - những người làm công tác giáo dục; là tâm huyết của PGS. TS Nguyễn Thanh Hà và những người thầy đang ngày đêm đóng góp cho sự nghiệp giáo dục nghệ thuật Việt Nam vươn tầm thế giới.    

---------------

Học vị 

 • Tốt nghiệp Tiến sỹ Âm nhạc tại Nhạc viện Trung Quốc  
 • Tốt nghiệp Thạc sỹ Âm nhạc học tại Nhạc viện Thượng Hải
 • Tốt nghiệp Đại học Âm nhạc tại Nhạc viện Hà Nội
 • Tốt nghiệp Trung cấp Âm nhạc tại Trường Nghệ thuật Tây Nguyên. 

 

Học hàm 

 • Giáo sư kiêm nhiệm, Philadelphia International Music Festival - Hoa Kỳ (Bổ nhiệm 05/2019)
 • Giáo sư kiêm nhiệm, Đại học Sư phạm Lạc Sơn - Trung Quốc (Bổ nhiệm 12/2018)
 • Giáo sư kiêm nhiệm, Đại học Sư phạm Hải Nam - Trung Quốc (Bổ nhiệm 06/2019).
 • Phó Giáo sư, Tiến sỹ Âm nhạc học (12/2019)

 

Chức vụ

 • Nhà sáng lập/Giám đốc TED SAIGON
 • Viện trưởng Viện phát triển Giáo dục Việt Nam
 • Nguyên Trưởng phòng đối ngoại, Nhạc viện TPHCM
 • Nguyên Phó viện trưởng Viện phát triển Công nghệ và Giáo dục
 • Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa – Thể thao & Du lịch

Giám khảo 

 • Giám khảo Piano Competition tại Philadelphia International Music Festival (PIMF) - Hoa Kỳ (2017)
 • Giám khảo Concerto Competition tại Philadelphia International Music Festival (PIMF) - Hoa Kỳ (2019)
 • Giám khảo Asia Arts Festival (AAF) - Singapore (2013)
 • Giám khảo Asia Pacific Arts Festival (APAF) - Hongkong (2017).

Giảng dạy 

 • Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
 • Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh 
 • Học viện Âm nhạc Huế  
 • Đại học Sư phạm Hà Nội
 • Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh.      
 •  

Ban điều hành