Ted Saigon - Liên hệ

đào tạo nghệ thuật chất lượng quốc tế

Liên hệ

Trường Nghệ Thuật TED SAIGON

Đào tạo chất lượng quốc tế

TED SAIGON | CƠ SỞ 1

R2 - 01 Bùi Bằng Đoàn, Hưng Phước 4, P.Tân Phong, Q.7

Điện thoại: 028 73 00 33 66 Ext: 104 Hotline: 08 3300 5555

TED SAIGON | CƠ SỞ 2

204 Phạm Thái Bường, Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7

Điện thoại: 028 73 00 33 66 Ext: 105 Hotline: 0845 22 44 77

TED SAIGON | CƠ SỞ 3

470A Nguyễn Thị Thập, P. Tân Quy, Quận 7

Điện thoại: 028 73 00 33 66 Ext: 106 Hotline: 08 3300 2222

TED SAIGON | CƠ SỞ 4

1058 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Quận 7

Điện thoại: 028 73 00 33 66 Ext: 102 Hotline: 0928 22 44 77