Ted Saigon - Giáo viên bộ môn

đào tạo nghệ thuật chất lượng quốc tế

Giáo viên bộ môn

Trần Ngọc Minh - Nghệ sĩ Guitar

Trần Ngọc Minh - Nghệ sĩ Guitar

Trần Ngọc Minh - Nghệ sĩ Guitar

Trưởng bộ môn Guitar

Là thầy giáo thân thiện, yêu nghề và tâm huyết với sự nghiệp giáo dục nghệ thuật; hơn 25 năm gắn bó với âm nhạc, ngoài việc giảng dạy; với vai trò trưởng nhóm, nghệ sỹ Ngọc Minh còn tham gia biểu diễn tại nhiều chương trình lớn trong và ngoài nước.

Ban điều hành