Ted Saigon - Giáo viên bộ môn

đào tạo nghệ thuật chất lượng quốc tế

Giáo viên bộ môn

Nguyễn Trần Diệu Anh - Nghệ sĩ Piano

Nguyễn Trần Diệu Anh - Nghệ sĩ Piano

Nguyễn Trần Diệu Anh - Nghệ sĩ Piano

Phó bộ môn ABRSM

Cô Nguyễn Trần Diệu Anh tốt nghiệp Piano tại University of Melbourne. Với kinh nghiệm hơn 6 năm giảng dạy tại TED SAIGON, cô được biết đến như một giảng viên duyên dáng, hòa đồng, thân thiện và gần gũi với học viên.

Ban điều hành