Ted Saigon - Giáo viên bộ môn

đào tạo nghệ thuật chất lượng quốc tế

Giáo viên bộ môn

Nguyễn Thị Mỹ Linh - Họa sĩ

Nguyễn Thị Mỹ Linh - Họa sĩ

Nguyễn Thị Mỹ Linh - Họa sĩ

Trưởng bộ môn Mỹ Thuật

Họa sĩ Mỹ Linh tốt nghiệp Trường Mỹ thuật Việt Nam. Hiện là giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM, Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Họa sĩ Mỹ Linh có hơn mười năm kinh nghiệm giảng dạy mỹ thuật mọi lứa tuổi. Là họa sĩ trẻ tham gia các cuộc triển lãm trong nước và thế giới.

 

Ban điều hành