Ted Saigon - Giáo viên bộ môn

đào tạo nghệ thuật chất lượng quốc tế

Giáo viên bộ môn

Jhon Mark - Nghệ sĩ Guitar

Jhon Mark - Nghệ sĩ Guitar

Jhon Mark - Nghệ sĩ Guitar

Phó bộ môn Guitar

Jhon Mark C.Montiel từng biểu diễn tại MV/MTV và các show diễn âm nhạc nổi tiếng ở Phillipine. Anh tốt nghiệp Nhạc viện Phillipine, có 7 năm kinh nghiệm giảng dạy âm nhạc tại Music Quest School of Music, Great Sound and Melody Center, The Performing Arts Academy of Ho Chi Minh City,...

Ban điều hành