Ted Saigon - Ban điều hành

đào tạo nghệ thuật chất lượng quốc tế

Ban điều hành

Phạm Phi Vân - Nghệ sĩ múa

Phạm Phi Vân - Nghệ sĩ múa

Phạm Phi Vân - Nghệ sĩ múa

Phó hiệu trưởng - Quản lý khoa nghệ thuật biểu diễn

Trưởng bộ môn múa ballet tại trường âm nhạc TED SAIGON là nghệ sĩ, biên đạo múa Phi Vân. Với nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp, các huy chương Vàng, huy chương Bạc ở Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc, kinh nghiệm lưu diễn và tiếp xúc nghệ thuật múa hiện đại ở các nước tiên tiến trên thế giới (Mỹ, Pháp, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc,...), cô giáo Phi Vân đã và đang truyền cảm hứng cho các thế hệ học viên TED SAIGON.

Ban điều hành