Ted Saigon - Ban điều hành

đào tạo nghệ thuật chất lượng quốc tế

Ban điều hành

TS. Nguyễn Thanh Hà

TS. Nguyễn Thanh Hà

TS. Nguyễn Thanh Hà

Người Sáng Lập - Giám đốc TED SAIGON

Sau hơn 15 năm học tập trong môi trường âm nhạc chính quy, hơn 25 năm giảng dạy âm nhạc chuyên nghiệp tại nhiều nhạc viện danh giá trên thế giới, TED SAIGON School of the Arts là tâm huyết của Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hà đối với nền giáo dục nghệ thuật Việt Nam.

Quá trình học tập:

 • Tốt nghiệp Đại học Lý luận Âm nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam;
 • Tốt nghiệp Thạc sĩ Âm nhạc học tại Học viện Âm nhạc Thượng Hải - Trung Quốc;
 • Tốt nghiệp Tiến sĩ Âm nhạc học tại Học viện Âm nhạc Trung Quốc - Bắc Kinh;
 • Hai lần nhận được học bổng du học toàn phần của Chính phủ Việt Nam (Đề án 322 - Chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao).

Quá trình nghiên cứu:

 • Tham gia giảng dạy tại các Nhạc viện, Học viện Nghệ thuật danh tiếng ở Trung Quốc, Hong Kong, Đài Loan...
 • Giám khảo của nhiều cuộc thi, liên hoan nghệ thuật quốc tế uy tín tại nhiều quốc gia: Singapore, Hong Kong, Indonesia, Cộng hòa Séc, Hoa Kỳ...
 • Tham gia và chủ trì nhiều hội thảo khoa học trong và ngoài nước.
 • Xuất bản nhiều đầu sách nghiên cứu về âm nhạc bằng tiếng Việt và tiếng Trung. ​​

Quá trình công tác:

 • Giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Âm nhạc Huế, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
 • Trưởng Ban Đối ngoại và Phát triển Dự án - Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Phó Viện trưởng phụ trách Phía Nam - Viện Phát triển Công nghệ & Giáo dục.
 • Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch.
 • Viện trưởng Viện Phát triển Giáo dục Việt Nam.

Ban điều hành