Ted Saigon - Ban điều hành

đào tạo nghệ thuật chất lượng quốc tế

Ban điều hành

TS. Nguyễn Thanh Hà

TS. Nguyễn Thanh Hà

TS. Nguyễn Thanh Hà

NGƯỜI SÁNG LẬP

Hơn 25 năm học tập trong môi trường âm nhạc chuyên nghiệp, gần 10 năm tu nghiệp và giảng dạy tại nhiều nhạc viện danh giá trên thế giới, “TED SAIGON School of the Arts” là tâm huyết của TS Nguyễn Thanh Hà đối với nền giáo dục Nghệ thuật Việt Nam.

Quá trình học tập và nghiên cứu:

  • Tốt nghiệp Đại học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam;
  • Tốt nghiệp Thạc sỹ tại Học viện Âm nhạc Thượng Hải – Trung Quốc;
  • Tốt nghiệp Tiến sỹ tại Học viên Âm nhạc Trung Quốc - Bắc Kinh;
  • Hai lần nhận được học bổng du học toàn phần của chính phủ Việt Nam (Đề án 322 - chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao).

Quá trình công tác:

  • Tham gia giảng dạy tại nhiều nhạc viện ở Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan...
  • Tham gia và chủ trì nhiều hội thảo khoa học trong và ngoài nước.

Quá trình đảm nhiệm các vị trí:

  • Giảng viên Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh.
  • Trưởng Ban Đối ngoại và Phát triển dự án - Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh (... - 2014)
  • Phó viện trưởng phụ trách phía nam - Viện phát triển Công nghệ và Giáo dục (kiêm nhiệm).

Ban điều hành