Ted Saigon - Âm Nhạc Học

TED SAIGON - SCHOOL OF THE ARTS

Âm Nhạc Học

Thuật ngữ Âm Nhạc thường dùng (Phần 2)

Tổng hợp những thuật ngữ âm nhạc thường dùng I Improvisation: (Anh) Ngẫu hứng, ứng diễn , ứng tác. Inganno: ( ý ) Kết hờ, kết giả. Instrumant: ( Pháp ) Nhạc...
Xem

Thuật ngữ Âm Nhạc thường dùng (Phần 3)

Tổng hợp những thuật ngữ âm nhạc thường dùng P Panpipe: ( Anh ) Sáo nai, nhạc khí cổ x­a của châu Âu. Part: Bè; Một dãy âm được viết và thực hiện bằng...
Xem