Ted Saigon - Âm Nhạc Học

TED SAIGON - SCHOOL OF THE ARTS

Âm Nhạc Học

GIÁO TRÌNH ĐẠI HỌC LÝ LUẬN ÂM NHẠC Ở THÊ KỶ XIV...

Vào thời trung cổ, lý luận âm nhạc giáo hội của châu Âu đã chiếm giữ vị trí thống trị. Boethius (480-524) kế thừa truyền thống của Pythagoras tập trung nghiên cứu mối quan hệ giữa âm nhạc và con số, và âm nhạc càng trở thành một điều vô cùng bí ẩn!. Đi cùng với sự phát triển của âm nhạc phức điệu giáo hội là sự xuất hiện ...

Vào thời trung cổ, lý luận âm nhạc giáo hội của châu Âu đã chiếm giữ vị trí thống trị. Boethius (480-524) kế thừa truyền thống của Pythagoras tập trung nghiên cứu mối quan hệ giữa âm nhạc và con số, và âm nhạc càng trở thành một điều vô cùng bí ẩn!. Đi cùng với sự phát triển của âm nhạc phức điệu giáo hội là sự xuất hiện phương pháp viết nhạc bằng hình vẽ, đến năm 1216, Franchi (thành phố Cologne) đa tiến hành hệ thống hóa thành phương pháp chép nhạc hoàn chỉnh nhất lúc bấy giờ. Vào thế kỉ 14, Mooers đã tổng hợp các lý luận âm nhạc, biên soạn thành sách, và nó đã trở thành giáo trình giáo dục âm nhạc (đại học) suốt 2 thế kỉ sau đó.

 

Các tin liên quan:

CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN ĐÁNH DẤU CHẶNG ĐƯỜNG 7 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TED SAIGON

Chỉ còn vài ngày nữa thôi là tròn sinh nhật 7 tuổi của TED SAIGON. Nhân sự kiện này, TED SAIGON rất vui mừng tổ chức chuỗi chương trình biểu diễn nhằm đánh...
Xem

ÂM NHẠC HỌC LÀ GÌ?

Âm nhạc học (Musicology) là kiến thức, là kết quả nghiên cứu âm nhạc và những vấn đề có liên quan đến âm nhạc. Ở phương Tây, thuật ngữ Âm nhạc học...
Xem

Thuật ngữ Âm Nhạc thường dùng (Phần 2)

Tổng hợp những thuật ngữ âm nhạc thường dùng I Improvisation: (Anh) Ngẫu hứng, ứng diễn , ứng tác. Inganno: ( ý ) Kết hờ, kết giả. Instrumant: ( Pháp ) Nhạc...
Xem

Thuật ngữ Âm Nhạc thường dùng (Phần 3)

Tổng hợp những thuật ngữ âm nhạc thường dùng P Panpipe: ( Anh ) Sáo nai, nhạc khí cổ x­a của châu Âu. Part: Bè; Một dãy âm được viết và thực hiện bằng...
Xem

SUY NGHẪM VỀ HIỆN TRẠNG CỦA NỀN GIÁO DỤC ÂM NHẠC VIỆT NAM

Hiện tại, vấn đề trọng tâm mà nền giáo dục âm nhạc cần đối diện: làm thế nào để phát huy và khẳng định vai trò của giáo dục âm nhạc trong giáo...
Xem

Thuật ngữ Âm nhạc thường dùng (Phần 1)

Tổng hợp những thuật ngữ âm nhạc thường dùng
Xem

Ethnomusicology (Bài giảng số 1)

Âm nhạc học Dân tộc (Ethnomusicology) là một môn khoa học liên ngành thuộc khoa học Nhân văn, khoa xã hội học hay hoa học tự nhiên?
Xem

ÂM NHẠC HỌC THUỘC KHOA HỌC TỰ NHIÊN?

Những năm 60 của thế kỉ XIX, một số học giả của Đức như Helm Holtz đã đưa ra ý kiến sau: Âm nhạc học cần lấy những nguyên liệu vật chất cấu thành...
Xem

Ethnomusicology (Bài giảng số 4)

Âm nhạc học Dân tộc là môn khoa học nghiên cứu mối quan hệ cộng sinh giữa âm nhạc và môi trường văn hóa mà ở đó nó tồn tại ...
Xem

Ethnomusicology (Bài giảng số 3)

Tính đặc thù mâu thuẫn của đối tượng nghiên cứu trong một bộ môn khoa học chính là cơ sở để bộ  môn đó tồn tại và phát triển.
Xem

Ethnomusicology (Bài giảng số 2)

Qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau, Ethnomusicology cũng được nhìn từ nhiều góc độ khác nhau từ đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu và  phương...
Xem