Ted Saigon - Âm Nhạc Học

TED SAIGON - SCHOOL OF THE ARTS

Âm Nhạc Học

Ethnomusicology (Bài giảng số 4)

Âm nhạc học Dân tộc là môn khoa học nghiên cứu mối quan hệ cộng sinh giữa âm nhạc và môi trường văn hóa mà ở đó nó tồn tại ...

Âm nhạc học - TED SAIGON

Âm nhạc học - TED SAIGON

Âm nhạc học - TED SAIGON

Âm nhạc học - TED SAIGON

Âm nhạc học - TED SAIGON

Âm nhạc học - TED SAIGON

Âm nhạc học - TED SAIGON

Âm nhạc học - TED SAIGON

Âm nhạc học - TED SAIGON

Âm nhạc học - TED SAIGON

Âm nhạc học - TED SAIGON

Âm nhạc học - TED SAIGON

Âm nhạc học - TED SAIGON

Âm nhạc học - TED SAIGON

Âm nhạc học - TED SAIGON

Âm nhạc học - TED SAIGON

Âm nhạc học - TED SAIGON

Âm nhạc học - TED SAIGON

- TED SAIGON -

 

Các tin liên quan:

ÂM NHẠC HỌC LÀ GÌ?

Âm nhạc học (Musicology) là kiến thức, là kết quả nghiên cứu âm nhạc và những vấn đề có liên quan đến âm nhạc. Ở phương Tây, thuật ngữ Âm nhạc học...
Xem

Thuật ngữ Âm Nhạc thường dùng (Phần 2)

Tổng hợp những thuật ngữ âm nhạc thường dùng I Improvisation: (Anh) Ngẫu hứng, ứng diễn , ứng tác. Inganno: ( ý ) Kết hờ, kết giả. Instrumant: ( Pháp ) Nhạc...
Xem

Thuật ngữ Âm Nhạc thường dùng (Phần 3)

Tổng hợp những thuật ngữ âm nhạc thường dùng P Panpipe: ( Anh ) Sáo nai, nhạc khí cổ x­a của châu Âu. Part: Bè; Một dãy âm được viết và thực hiện bằng...
Xem

SUY NGHẪM VỀ HIỆN TRẠNG CỦA NỀN GIÁO DỤC ÂM NHẠC VIỆT NAM

Hiện tại, vấn đề trọng tâm mà nền giáo dục âm nhạc cần đối diện: làm thế nào để phát huy và khẳng định vai trò của giáo dục âm nhạc trong giáo...
Xem

Thuật ngữ Âm nhạc thường dùng (Phần 1)

Tổng hợp những thuật ngữ âm nhạc thường dùng
Xem

Ethnomusicology (Bài giảng số 1)

Âm nhạc học Dân tộc (Ethnomusicology) là một môn khoa học liên ngành thuộc khoa học Nhân văn, khoa xã hội học hay hoa học tự nhiên?
Xem

GIÁO TRÌNH ĐẠI HỌC LÝ LUẬN ÂM NHẠC Ở THÊ KỶ XIV...

Vào thời trung cổ, lý luận âm nhạc giáo hội của châu Âu đã chiếm giữ vị trí thống trị. Boethius (480-524) kế thừa truyền thống của Pythagoras tập trung...
Xem

ÂM NHẠC HỌC THUỘC KHOA HỌC TỰ NHIÊN?

Những năm 60 của thế kỉ XIX, một số học giả của Đức như Helm Holtz đã đưa ra ý kiến sau: Âm nhạc học cần lấy những nguyên liệu vật chất cấu thành...
Xem

Ethnomusicology (Bài giảng số 3)

Tính đặc thù mâu thuẫn của đối tượng nghiên cứu trong một bộ môn khoa học chính là cơ sở để bộ  môn đó tồn tại và phát triển.
Xem

Ethnomusicology (Bài giảng số 2)

Qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau, Ethnomusicology cũng được nhìn từ nhiều góc độ khác nhau từ đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu và  phương...
Xem